Over IBTV

Indische Buurt TeleVisie (IBTV) is als bewonersinitiatief een communityzender die primair gericht is op de Indische Buurt in Amsterdam Oost. Onze kernthema’s zijn inclusie, buurtvoorzieningen, communityversterking, democratisering, gentrificatie, armoedebestrijding en podiumkunsten.

Als bewonersinitiatief zijn we partner van stichting Karrewiel Community dat zich tot doel stelt initiatieven van organisaties en buurtbewoners te faciliteren op het gebied van sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten alsook het stimuleren van duurzame samenwerkingsverbanden. De ambitie van Stichting de Karrewiel Community is om activiteiten van organisatie en bewoners die binnen de beschreven doelstellingen vallen te ondersteunen en faciliteren. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten die eenmalig of periodiek zijn, waarbij het voor de initiatiefnemers (nog) geen optie is een rechtspersoon zoals een stichting of vereniging op te richten.